Ateliér grafického designu a multimédií

Bez popisku

O AGD+M

Ateliér grafického designu a multimédií se od roku 1998 věnuje spojení oborů grafického designu a informatiky. Systematická výuka grafického designu dobře zapadá do širšího pojetí dovedností, které patří k bezprostřední blízkosti studia informatiky jako matematicko-technické disciplíny.  Souvisí to přímo s humanizací nebo humanitními aplikacemi informatiky, které přirozeně patří na informatiku rozvíjenou s ohledem na tradiční všeobecně zaměřené univerzitě.

Cílem je vést studenty ke znalosti principů navrhování v oblasti grafické tvorby s přesahy do jiných disciplín - animace, programování, volné tvorby, atp. Studenti si tak mohou najít vlastní metody tvůrčí práce. Po ukončení studia jsou tak absolventi připraveni pro práci na mezioborových projektech či obohatit svou vlastní tvorbu o jiné vstupy mimo vlastní grafickou práci a programování.

Historie

Projekt Ateliéru grafického designu, který pro předložení Vědecké radě Fakulty informatiky v roce 1998 zpracovali doc.V. Švalbach a doc. J. Eliška, vedl ke sloučení tohoto zaměření s předmětem Výtvarná informatika, jenž vyučoval  profesor Ivo Serba. Na tomto půdorysu došlo k dalšímu personálnímu posílení a postupnému rozšíření o další předměty, např. Základy vizuální komunikace, Fotografie, Výtvarný plenér, Večerní kresba a další. Založena byla Bezejmenná galerie, kde byly prezentovány studentské práce, ale i práce brněnských výtvarníků.
Tato galerie bohužel vzala za své během rekonstrukce budovy FI. Po odchodu doc. Švalbacha bylo vedení Ateliéru svěřeno mgr. art. Heleně Lukášové, ArtD. Postupně se přidaly další předměty - Programování generativního designu, Konceptuální a intermediální tvorba, Projektový předmět z grafického designu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info