Projekty

Antropologická digitální rekonstrukce podoby

Ve spolupráci AGD+M FI MU s Ústavem antropologie a muzejní institutce vzniklo několik antropologických digitálních rekonstrukcí významných osobností. Základem je antropologické všetření ostatků pomocí neinvazivních medicínských metod, především CT sken. Z tohoho vyšetření je pak sestaven 3d model kosterního nálezu, který se stává základem pro digitální rekonstrukci. Během práce je postup korigován antropology a konzultován s historiky. Výstupem je digitální obraz, 3d tisk, v plánu je 3d animace dané rekonstrukce.

Rekonstrukce podoby Barona Trencka
(2017–dosud)

Spolupráce:
doc. Petra Urbanová, PhD., ÚA PřF MU
Mgr. Mikoláš Jurda, PhD., ÚA PřF MU
Mgr. art. Helena Lukášová, ArtD., AGD+M FI MU
Rudolf Turiak, AGD+M FI MU
Mgr. Petr Vachút, Muzeum města Brna
Mgr. Ctibor Ostrý, Muzeum města Brna

Rekonstrukce podoby markraběte Jošta Moravského

Spolupráce:

doc. Petra Urbanová, PhD., ÚA PřF MU
Mgr. Mikoláš Jurda, PhD., ÚA PřF MU
Mgr. art. Helena Lukášová, ArtD.. AGD+M FI MU
Rudolf Turiak AGD+M FI MU
Mgr. Petr Vachút, Muzeum města Brna
Mgr. Ctibor Ostrý, Muzeum města Brna

Rekonstrukce podoby Hereret

Spolupráce:
doc. Petra Urbanová, PhD., ÚA PřF MU
Mgr. Mikoláš Jurda, PhD., ÚA PřF MU
Mgr. art. Helena Lukášová, ArtD.. AGD+M FI MU

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info