Základy vizuální komunikace

vyučující: Mgr. art. Helena Lukášová, ArtD. a ostatní pedagogové AGD+M

Cílem předmětu je představit  témata současné kultury, která jednak připraví studenty pro navazující studium Specializace grafický design, ale také, a to především, studetnům představí aktuální témata, aby sami byli schopni vnímat vizuální obrazy kriticky a chápat jejich kontext a význam.

Tento předmět je suborem přednášek představující různá témata v oblasti Vizuální komunikace. Probírají se témata obecná, nejprve define vizuální komunikace a její podoby, neverbální komunikace a mediální svět, simulace lidské bytosti. Dále  problém reprezentace, mimetického zobrazení a symbolického zobrazení, konstrukce prostoru, koncept světa a jeho reprodukce v obraze. V  kontextu vizuální komunikace jsou potom blíže probírány obory grafického a digitálního designu, typografie a písma. 

Pozornost je věnována proměně kultur, které byly předznamenána především s invencí různých médií, které  ovlivnily podobu dané éry. Přednášky se soustředí  pochopitelně i na stávající specifika informační kultury, kdy se  digitální média stávají aktivním zprostředkovatelem komunikace a sociální interkace, kde funkce obrazu nabírá novou povahu. 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info