Pedagogové a externisté

Mgr. art. Helena Lukášová, ArtD.

Bez popisku
Vedení AGD+M
Základy vizuální komunikace, Tvorba 3d charakteru, Večerní kresba, Výtvarný plenér, Programování generativního designu

Helena vystudovala Střední umělecko-průmyslovou školu v Uherském Hradišti (obor Průmyslový design) a dále pokračovala ve studiu sochařství na Vysoké škole výtvarných umění pod vedením prof. Juraje Bartusze (1999 - 2006). Poté studovala a pracovala v Technical Institute of Sculpture, NJ, USA (1998 - 2003) kde se setkala s využitím metod digitální výroby při realizaci soch. Po návratu do ČR nastoupila na doktorandském studiu s tématem Digitální sochařství na VŠVU v Bratislavě, kde toto studium v r. 2009 úspěšně ukončila. Helena se věnuje propojení prostorové a digitální tvorby. V r. 2015 obdržela Cenu rektora za umělecký výkon.

Více na: helenalukasova.com

MgA. Jana Malíková

Bez popisku
Grafický design, Typografie, Projektový předmět z grafického designu, Základy vizuální komunikace

Grafická designerka zaměřující se tvorbou na kulturní sféru, neziskové organizace a publikační design. Vystudovala grafický design na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně. Dříve se také zabývala také volnou grafikou a knižní vazbou. Po studiích několik let spolupracovala s Národním divadlem v Brně – Divadlem Reduta a vydavatelstvím Cpress Media a Mladá fronta. Oblíbeným tématem jsou pro ní vizuálně informační systémy (orientační systémy), podařilo se jí realizovat orientační systém pro firmu Honeywell v Brně.

Mgr. Lukáš Pevný

Bez popisku
Grafický designer s chutí předávat své bohaté praktické zkušenosti. Grafiku studoval na Ostravské univerzitě u Prof. Eduarda Ovčáčka. Nadšenec pro práci s písmem, především v oblastech, kde se písmo stává obrazem, kde se písmo stává prostředkem experimentu a kde písmo sděluje něco podstatného nejen obsahem textu.

Mgr. Jiří Víšek

Bez popisku
Fotografie a Historické proměny fotografie,  Výtvarný plenér

Studoval fotografii na FAMU v Praze 1981 – 86. Pracoval jako učitel fotografie na řadě škol ( FAMU Praha). Od roku 1988 vyučuje fotografii na SŠUD a VOŠ v Brně a na FI MU v AGD+M od roku 2006. Je znám především cyklem stylizovaných černobílých portrétů osobností převážně české kultury, který vzniká přibližně od roku 1988. Většina portrétovaných drží nějaký předmět, aby součástí portrétu byly i ruce, které také charakterizují osobnost. Předměty jsou diváky chápány jako vícevýznamové atributy.

Jiří vystavoval více než na patnácti samostatných výstavách (například v Dome europskej fotografie  2010 Bratislava) a na řadě kolektivních výstav (Městská knihovna, Česká fotografie 20. století, 2005 Praha).

MgA. Anna Boček Ronovská, PhD.

Bez popisku
Konceptuální a intermediální tvorba (KAIT), Základy vizuální komunikace, Výtvarný plenér

Anna studovala výtvarnou výchovu na PdF v Olomouci a na FaVU v Brně. Její doménou je experimentální kresebný projev a grafické tiskové techniky. V r. 2018 úspěšně ukončila doktorandské studium na Univerzitě Palackého v Olomouci. V této práci zkoumala možnosti a výstupy výtvarného vzdělávání vysokoškolských studentů technických oborů.

MgA. Beáta Kateřina Spáčilová

Bez popisku
Animace a vizualizace, Výtvarný plenér

Její doménou je práce s animací a videem. Studovala na FaVU v Brně. Spolupodílela se na mnoha projektech. Mimo to vede úspěšný projekt Brno_šije a věnuje se tiskovým grafickým technikám a knižní vazbě

Mgr. Renata Šuráňová

Základy výtvarné kultury

Během semetru organizuje komentované prohlídky aktuálních výstav a stálých expozic.  Studovala dějiny umění na FF.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info