Motion Design I – II

vyučující: MgA. Beata Kateřina Spáčilová

V předmětu Motion design se studenti seznámí se základy práce v programech Adobe After Effect a Adobe Premiere. Motion design využívá znalostí z klasického grafického designu, proto je výhodou znalost programů Adobe Photoshop nebo Ilustrator.  Na individuálních zadáních studenti prohlubují své znalosti a dovednosti animačních technik. Důraz je kladen zejména na experimentální přístup v tvorbě animačních sekvencí.

Znalosti z tohoto předmětu studenti mohou uplatnit při tvorbě televizní grafiky nebo filmových triků nebo klasických animovaných filmů.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info