Programování generativního designu

vyučující: Mgr. art. Helena Lukášová, PhD., doc. RNDr. Bára Kozlíková, PhD.,
Mgr. Kristína Zakopčanová

Tento předmět je zaměřen na rozvoj kreativity v programování. Cílem je studentům ukázat generativní proces jako kreativní nástroj pro tvorbu vizuálních výstupů, a to z toho důvodu, aby ve vlastní tvorbě byli schopni studenti tyto postupy uplatnit a pracovat s nimi.

Nejprve jsou studenti seznámeni s principy ruled-based art, které se objevuje v konceptuálním umění šedesátých a sedmdesátých letech, kdy vznikají i první experiementy s počítačem a přenosem obrazu. Studenti většinu semestru pracují na samostatných projektech buď individuálně či ve skupinách. Zadání jsou velmi kreativní, studenti reagují na nejrůznorodější témata, vytváří např. vizualizaci vlastní momentální nálady. Studenti prezentují své projekty a konzultují ve skupině spolu s pedagogy. Během cvičení je vysvětlený programovací jazyk Processing.

Výstupem je zpracovaný projekt, který je určený pro interakci či vizualizuje data, generuje určité obrazové struktury aj., finální práce jsou každoročně prezentovány formou výstavy ve foyeru FI MU, během vernisáže je možné si aplikace vyzkoušet.

Zadání projektu pro studenty

Hau Duong Tran: Spider Web, 2017

Jan Poák: Para_Growth, 2018

Dušan Baran: Pokažený kaleidoskop_Broken Kaleidoscope, 2017

Petr Žemla: Zrcad_Low, 2018

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info