Časté otázky

Jak mohu studovat specializaci grafický design?

Studium specializace grafický design předpokládá studium společného základu oboru Vizuální informatika. Nejprve je tedy třeba být přijat ke studiu na FI. Většina předmětů Specializace GD je soustředěna v magisterském studiu, je tedy čas se po škole porozhlédnout a zjistit, které zaměření by tomu kterému studentovi nejlépe vyhovovalo. Pochopitelně je možné se přijít podívat do AGD+M, domluvit si konzultaci s pedagogy atp.

Co je třeba udělat, abych byl/a přijat/a ke studiu této specializace?

Pro studium specializace je třeba absolvovat prerekvizitu - předmět Základy vizuální komunikace. Na závěr semestru studenti píší test. Počet dosažených bodů v testu je pak rozhodující pro zápis povinných předmětů v případě většího počtu zájemců.

Jsou nějaké talentové zkoušky?

Ne. Talentové zkoušky se nekonají.

Jaké předměty jsou povinné?

Povinné předměty jsou tedy prerekvizita Základy vizuální komunikace, Grafický design, Typografie. Další předměty jsou povinně volitelné, což znamená, že student/ka si tak může zvolit např. dva z nabízených čtyř předmětů a profilovat své studium směrem, kterým se chce ubírat.  Aktuální informace jsou vždy k dohledání ve studijním katalogu.

Mohu studovat některé předměty, i když mám jiné zaměření?

Ano. Především nepovinné a povinně volitelné předměty jsou otevřeny pro studenty jiných oborů i jiných fakult MU.

Mohu přestoupit z jiné školy na FI ke studiu specializace grafický design?

Ano. Zájemci, kteří chtějí studovat specializaci grafický design v magisterském stupni, musí předložit portfolio, které demonstruje dobrou orientaci v základních oblastech grafického a digitálního designu. Pokud daný zájemce/zájemkyně absolvoval/a předměty s obdobnou náplní na předešlé škole, pak předloží anotaci předmětů a práce, které v těchto předmětech vznikly. 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info