Projektový předmět

vyučující: MgA. Jana Malíková, Mgr. Lukáš Pevný

Tento předmět je orientován na zpracovávání reálných, grafických zakázek formou studentských soutěží. Pomocí simulace praxe pod dohledem odborníků z oboru se předmět snaží rozvíjet praktické dovednosti studentů zpracovávat profesionálním způsobem grafické návrhy a prezentace s podmínkou dodržování termínů zadavatele. V rámci předmětu jsou studenti vedeni k týmové spolupráci a inovativním řešením, ve výsledné práci kombinující znalosti grafického designu, typografie a písma s jinými tvůrčími oblastmi – animace, video, 3D modelování, informační grafika a vizualizace, fotografie, průmyslový a obalový design, výstavnictví, aj. Velmi intenzivní předmět dovoluje střet studentů s potenciálním zaměstnavatelem i možností navázat dlouhodobou spolupráci s klientem.

Vizuální styl pro Czech Olymplic Team in Informatics
Propagační předměty FI MU
Propagační předměty FI MU
Vizuální styl právnické firmy
Vizuální styl SVOČ
Vizuální styl Kybernetický polygon
Bez popisku
Vizuální styl e-learningu FF MU
Vizuální styl ITC
Vizuální styl laboratoře LAMORFA

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info