Konceptuální a intermediální tvorba I – II

vyučující: MgA. Anna Boček Ronovská, PhD.

Cílem předmětu „Konceptuální a intermediální tvorba“ je seznámit studenty s konceptuálními postupy v tvůrčím procesu, rozšířit pole jejich práce o nové intermediální a multimediální techniky a zažít pocit volné tvorby, ale také se seznámit se základy výtvarné tvorby i teorie. Záměrem je vést studenty ke kreativnímu procesu pomocí práce na vlastních autorských projektech, ale i na těch společných, akcentujících týmovou spolupráci. Vedle práce na projektech pod odborným vedením pedagoga je výuka doplňována přednáškami s cílem prohloubit jejich znalosti v této oblasti umění, orientovat se v současném i minulém dění v uměleckém prostoru.

Předmět je součástí uměleckého a estetického vzdělávání budoucích informatiků, z nichž mnoho po absolutoriu nastoupí dráhu grafických designérů, web designérů a programátorů – tedy profesí, které estetickou skutečnost ovlivňují v mediální společnosti velmi výrazně.

Projekt Podchod

Projekt Komiks

Projekt BrrrNo – multimediální místopis

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info